Zoeken op trefwoord

Uw aanvraag & Informatie

Op deze pagina kunt u algemene informatie in de vorm van brochures vinden. Via onderstaande link is het mogelijk de indicatietoets voor WWB doen.

Kom ik in aanmerking voor WWB?


Brochures

Hier kunt u de PDF-versies van de brochures van de RSDHW vinden en downloaden. Een papieren versie van deze brochures is af te halen bij het Werkplein.


formulier meedoenregeling 2014

formulier koopkrachttegemoetkoming 2014

RSDHW Budgetadvies en Schuldhulpverlening Algemeen

RSDHW Budgetadvies en Schuldhulpverlening Producten

RSD extra waard 1 juli 2014  


Meer weten over regelgeving?

Onder de pijler regelgeving vindt u een compleet overzicht van alle voor u belangrijke regelingen.